top of page

BESØKSGÅRD

Dagens gårdsbruk skal bygges om til besøksgård der familier kan tilbringe dagen med dyra, spise mat og leke på uteområdene, og gå tur i nærområdet. På besøksgården vil det tilrettelegges for samvær med dyra, piknikkområde og grillplass, og et større forsamlingshus med servering.

Det planlegges også for salg av lokale produkter, matkurs og kulturarrangementer.

Besøksgård: About
Besøksgård: Video
bottom of page